"50ปี ผู้ผลิตซิป"

       บริษัท ไทยยูนิเทรด จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ  ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มใน  ปี พศ.2508 ปัจจุบันได้ดำเนินกิจการผลิตซิปเป็นหลัก โดยมุ่งมั่นผลิตซิปที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายใหญ่ และรายย่อย  เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านซิป ที่สามารถให้คำแนะนำ และคำปรึกษาต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ มาตลอดนับ 50ปี 

            การผลิตซิป ตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าซิป การผลิตฟันซิป-หัวซิป ไปจนถึงขั้นตอนการประกอบซิป และบรรจุ จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์   เรามุ่งมันรักษา และพัฒนาคุณภาพต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังยึดหลักการค้าขายอย่างเป็นมิตร คือ การให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ ผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาต่อรองได้ในตลาด พร้อมทั้งความตั้งใจที่จะผลิต และพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ออกสู่สังคม

           

Copyright © 2019 by Thai Unitrade Factory Co., Ltd. All Right Reserved.

THAI UNITRADE CO., LTD.

THAI U LOGO

271 / 1   ตำบลท่าไม้, อำเภอกระทุ่มแบน, สมุทรสาคร,  ประเทศไทย 74110

T : +66(0) 2408 - 8143  |  F : +66(0) 2408 - 8142  |  E : thaiunitrade@gmail.com

  • Facebook